خاطره علی پهلوان خواننده گروه آریان از هفته‌ی مهندسی صنایع در دانشکده‌ی فنی دانشگاه آزاد واحد جنوب
خاطره علی پهلوان خواننده گروه آریان از هفته‌ی مهندسی صنایع در دانشکده‌ی فنی دانشگاه آزاد واحد جنوب

علی پهلوان با انتشار این عکس در صفحه ی اینستاگرام خود نوشت: «این عکس مربوط می‌شه به هفته‌ی صنایع در دانشکده‌ی فنی دانشگاه آزاد واحد جنوب. اساتید کنار من هم آقایان عربشمالی و عبدی هستند. دوستان دیگر هم اگر اشتباه نکنم تیم برگزاری بودند. دلیل این ‌که یاد این عکس افتادم این بود که برای […]

علی پهلوان با انتشار این عکس در صفحه ی اینستاگرام خود نوشت:

علی پهلوان- هفته ی مهندسی صنایع

«این عکس مربوط می‌شه به هفته‌ی صنایع در دانشکده‌ی فنی دانشگاه آزاد واحد جنوب. اساتید کنار من هم آقایان عربشمالی و عبدی هستند. دوستان دیگر هم اگر اشتباه نکنم تیم برگزاری بودند.
دلیل این ‌که یاد این عکس افتادم این بود که برای یک پروژه‌ای کارفرما درخواست کرده درستی مدرک تحصیلی من از دانشگاه استعلام بشه.

مدتی گذشته و جوابی نرسیده. امروز من افتاده بودم به تماس گرفتن با دانشگاه تا بالاخره فهمیدم کسی که ایمیل رو باید دریافت می‌کرده کی بوده. حالا فهمیدیم ایمیل اصلاً بدستشون نرسیده. فردا حالا باید از این‌ور پیگیری کنم ببینم نکنه نماینده‌ی کارفرما اشتباه کرده… خلاصه بساطیست»

لازم به توضیح است او هم اکنون در استرالیا به کار در زمینه مدیریت پروژه مشغول است.