New Page 1

سلام

 

همانطور که
وعده داده بودیم از روز دوم کنفرانس ملی توسعه مدیریت
پولی و بانکی( 9 بهمن )، سخنرانی جناب دکتر فیض بخش را داریم که می توانید روی پادکست دریافتش کنید یا در مطلب
زیر دانلودش نمایید.


سخنرانی دکتر علیرضا فیض بخش با عنوان
آینده پژوهی نظام بانکداری / ۹ بهمن ماه ۹۲


 

تا بعد …

 
New Page 1

سلام

 

همانطور که
وعده داده بودیم از روز دوم کنفرانس ملی توسعه مدیریت
پولی و بانکی( 9 بهمن )، سخنرانی جناب دکتر فیض بخش را داریم که می توانید روی پادکست دریافتش کنید یا در مطلب
زیر دانلودش نمایید.


سخنرانی دکتر علیرضا فیض بخش با عنوان
آینده پژوهی نظام بانکداری / ۹ بهمن ماه ۹۲


 

تا بعد …