New Page 1

سلام / وقت پاییزیتان بخیر

در ابتدا ممنونیم از فید بکهای
خوبی که در مورد انتشار خبرنامه به این شکل به ما دادید.

از خبرنامه گذشته دو مطلب 

جادوی جعبه سیاه یا نبوغ م
کانیکی
/ محمد نمک شناس
و

نو یا کهنه اما کارآمد؛ مساله این است
بازدید بسیار بالایی داشته اند
تا همین ساعتی که این خبرنامه در دست نوشتن است مدام یک مطلب از مطلب دیگر
گوی سبقت را می رباید و برعکس!

امروز دو تا مطلب داریم :

اول
:

گفت و گویی در خصوص مهندسی ارزش
که روی پادکستمان منتشر شده /
گفتگوی جالب و جذابی است میان مهندس محمود کریمی (صاحب همان یادداشت «نو یا
کهنه اما کارآمد»)
و مهندس شاهین صفایی،در برنامه تلویزیونی 1/618. ایشان مباحثی در خصوص نوع تفکر مهندسی ارزش را با
چاشنی خلاقیت و یکی، دو مثال کاربردی مطرح می کنند.

دوم :
معرفی

کتاب احتمالات : نظریه و کاربردها
/
 کتابی است حاصل تلاش دکتر
مجید امین نیری که هم اکنون کسوت دانشیاری دانشکده صنایع امیر کبیر را
دارند و دانش آموخته دکتری همان دانشکده آقای دکتر رضا قاسمی یقین. طی گفت
و گویی که با آقای دکتر امین نیری انجام شد گفتند این کتاب رفرنس خوبی برای
دانشجویان است و سایر علاقه مندان هم می توانند از متن روان این کتاب
استفاده کنند. فهرست و پیشگفتار کتاب هم در همین مطلب برای دانلود آماده
است.

خوب و خوش باشید

تا بعد …
New Page 1

سلام / وقت پاییزیتان بخیر

در ابتدا ممنونیم از فید بکهای
خوبی که در مورد انتشار خبرنامه به این شکل به ما دادید.

از خبرنامه گذشته دو مطلب 

جادوی جعبه سیاه یا نبوغ م
کانیکی
/ محمد نمک شناس
و

نو یا کهنه اما کارآمد؛ مساله این است
بازدید بسیار بالایی داشته اند
تا همین ساعتی که این خبرنامه در دست نوشتن است مدام یک مطلب از مطلب دیگر
گوی سبقت را می رباید و برعکس!

امروز دو تا مطلب داریم :

اول
:

گفت و گویی در خصوص مهندسی ارزش
که روی پادکستمان منتشر شده /
گفتگوی جالب و جذابی است میان مهندس محمود کریمی (صاحب همان یادداشت «نو یا
کهنه اما کارآمد»)
و مهندس شاهین صفایی،در برنامه تلویزیونی 1/618. ایشان مباحثی در خصوص نوع تفکر مهندسی ارزش را با
چاشنی خلاقیت و یکی، دو مثال کاربردی مطرح می کنند.

دوم :
معرفی

کتاب احتمالات : نظریه و کاربردها
/
 کتابی است حاصل تلاش دکتر
مجید امین نیری که هم اکنون کسوت دانشیاری دانشکده صنایع امیر کبیر را
دارند و دانش آموخته دکتری همان دانشکده آقای دکتر رضا قاسمی یقین. طی گفت
و گویی که با آقای دکتر امین نیری انجام شد گفتند این کتاب رفرنس خوبی برای
دانشجویان است و سایر علاقه مندان هم می توانند از متن روان این کتاب
استفاده کنند. فهرست و پیشگفتار کتاب هم در همین مطلب برای دانلود آماده
است.

خوب و خوش باشید

تا بعد …