New Page 1

 سلام

 اول روز دانشجو را با
کمی تاخیر به همه دانشجویان فعلی و قدیم تبریک می گوییم، بالاخره همه یک
روزی دانشجو بوده اند. :)

 اگر سری به صفحه اول
وب سایت زده باشید وعده بخشی با عنوان «این چند نفر» را داده بودیم، اولین
شماره «این چند نفر» با عنوان


۲۴ ساعت پس از فارغ التحصیلی / با حضور این چند نفر

منتشر شده است. « این چند نفر» حاصل ذوق و ابتکار چند تن از دوستان ماست،
قرار است هر از چندگاهی دور هم جمع شده و در خصوص یک موضوع صحبت کنند.
لطفا حتما نظراتتان را
بنویسید
تا راهنمای این دوستان برای ارایه بحث های جذاب باشد.

 برای
حمایت از ما لطفا لینک «اخبار مهندسی صنایع ایران» را بر روی وبلاگ ها و وب
سایت هایتان یا هر جایی که می توانید در اینترنت قرار دهید.

 از شما ممنونیم

تا بعد …
New Page 1

 سلام

 اول روز دانشجو را با
کمی تاخیر به همه دانشجویان فعلی و قدیم تبریک می گوییم، بالاخره همه یک
روزی دانشجو بوده اند. :)

 اگر سری به صفحه اول
وب سایت زده باشید وعده بخشی با عنوان «این چند نفر» را داده بودیم، اولین
شماره «این چند نفر» با عنوان


۲۴ ساعت پس از فارغ التحصیلی / با حضور این چند نفر

منتشر شده است. « این چند نفر» حاصل ذوق و ابتکار چند تن از دوستان ماست،
قرار است هر از چندگاهی دور هم جمع شده و در خصوص یک موضوع صحبت کنند.
لطفا حتما نظراتتان را
بنویسید
تا راهنمای این دوستان برای ارایه بحث های جذاب باشد.

 برای
حمایت از ما لطفا لینک «اخبار مهندسی صنایع ایران» را بر روی وبلاگ ها و وب
سایت هایتان یا هر جایی که می توانید در اینترنت قرار دهید.

 از شما ممنونیم

تا بعد …