New Page 1

سلام

چند
وقتی نبودیم، اجرای تغییر و انجام کارهای فنی روی سایت ها زمان می
بلعد،  امروز به بهانه اطلاع رسانی چند خبر خدمت رسیده ایم،
در همین ابتدای کلام سال نوی میلادی را با کمی تاخیر خدمت مسیحیان
عزیز تبریک می گوییم و برای دانشجویانی که این روزها درگیر
امتحانات هستند آرزوی موفقیت داریم.

همراهان
همیشگی ما متوجه تغییرات در اخبار مهندسی صنایع ایران شده اند، به نحوی که
ممکن است بعضی روزها در سایت خبر یا مطلب جدید داشته باشیم اما خبرنامه
ارسال نشود، پس اگر دوست دارید به روز باشید هر روز به وب سایت ما سری
بزنید.

برای
این شماره سه مطلب داریم :ثبت نام در فرآیند ارزیابی جایزه ملی مدیریت پروژه تا بهمن ماه
ادامه دارد

/

خبر ثبت نام در فرآیند ارزیابی جایزه ملی مدیریت پروژه است،
برای آشنایی با این جایزه می توانید به وب سایت جایزه که لینک آن
در همین مطلب آمده سری بزنید.برترین رساله دکتری
تحقیق در عملیات توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیات انتخاب و معرفی می
گردد.
/

از ابتکارات بسیار جالب انجمن ایرانی تحقیق
در عملیات است، جزییات و شرایط را می توانید در این مطلب بخوانید.گردهمایی “مهندسی صنایع:
گذشته، حال، آینده”
/

خبر برگزاری گردهمایی جالبی است که
به همت انجمن مهندسی صنایع ایران 18 دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

تا بعد …
New Page 1

سلام

چند
وقتی نبودیم، اجرای تغییر و انجام کارهای فنی روی سایت ها زمان می
بلعد،  امروز به بهانه اطلاع رسانی چند خبر خدمت رسیده ایم،
در همین ابتدای کلام سال نوی میلادی را با کمی تاخیر خدمت مسیحیان
عزیز تبریک می گوییم و برای دانشجویانی که این روزها درگیر
امتحانات هستند آرزوی موفقیت داریم.

همراهان
همیشگی ما متوجه تغییرات در اخبار مهندسی صنایع ایران شده اند، به نحوی که
ممکن است بعضی روزها در سایت خبر یا مطلب جدید داشته باشیم اما خبرنامه
ارسال نشود، پس اگر دوست دارید به روز باشید هر روز به وب سایت ما سری
بزنید.

برای
این شماره سه مطلب داریم :ثبت نام در فرآیند ارزیابی جایزه ملی مدیریت پروژه تا بهمن ماه
ادامه دارد

/

خبر ثبت نام در فرآیند ارزیابی جایزه ملی مدیریت پروژه است،
برای آشنایی با این جایزه می توانید به وب سایت جایزه که لینک آن
در همین مطلب آمده سری بزنید.برترین رساله دکتری
تحقیق در عملیات توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیات انتخاب و معرفی می
گردد.
/

از ابتکارات بسیار جالب انجمن ایرانی تحقیق
در عملیات است، جزییات و شرایط را می توانید در این مطلب بخوانید.گردهمایی “مهندسی صنایع:
گذشته، حال، آینده”
/

خبر برگزاری گردهمایی جالبی است که
به همت انجمن مهندسی صنایع ایران 18 دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

تا بعد …