دانلود فرهنگ لغات تخصصی مهندسی صنایع مخصوص مترجم Babylon
دانلود فرهنگ لغات تخصصی مهندسی صنایع مخصوص مترجم Babylon

مجموعه لغات زبان تخصصی مهندسی صنایع در قالب Babylon Glossary انگلیسی به فارسی که توسط گروهی از دانشجویان علاقه مند مهندسی صنایع تهیه شده است. تعداد لغات این مجموعه ۶۳۷۸ می باشد که در نوع خود کامل ترین مجموعه لغات در حوزه ی مهندسی صنایع است. دانلود فایل رمز فایل: www.iien.ir با تشکر از دانشجویان […]

مجموعه لغات زبان تخصصی مهندسی صنایع در قالب Babylon Glossary انگلیسی به فارسی که توسط گروهی از دانشجویان علاقه مند مهندسی صنایع تهیه شده است.
تعداد لغات این مجموعه ۶۳۷۸ می باشد که در نوع خود کامل ترین مجموعه لغات در حوزه ی مهندسی صنایع است.

دانلود فایل

رمز فایل: www.iien.ir
با تشکر از دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور شاهین شهر.