مدرسین: محمدعلی اسماعیل زاده اصل سیدعلیرضا کاشی‌زاد   زمان: دوره صبح: شنبه یازدهم تا چهارشنبه پانزدهم مهرماه ۱۳۹۴ همه روزه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و جمعا به مدت بیست ساعت دوره صبح: چهارشنبه ۲۲ و پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰ و جمعا به مدت بیست ساعت دوره عصر: شنبه نهم […]

ST_Course_Poster_v8_13940711

مدرسین:

محمدعلی اسماعیل زاده اصل
سیدعلیرضا کاشی‌زاد

 

زمان:
دوره صبح: شنبه یازدهم تا چهارشنبه پانزدهم مهرماه ۱۳۹۴
همه روزه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و جمعا به مدت بیست ساعت

دوره صبح: چهارشنبه ۲۲ و پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴
از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰ و جمعا به مدت بیست ساعت

دوره عصر: شنبه نهم تا چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۴
همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ و جمعا به مدت بیست ساعت

مکان:
دانشگاه صنعتی شریف – ساختمان انجمن فارغ التحصیلان – طبقه اول

هزینه ثبت نام:
ثبت نام آزاد: ۵۰۰ هزار تومان
دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی شریف: ۴۰۰ هزار تومان
——————————————————————————————-

کمیته مدیریت و اقتصاد انجمن فارغ التحصیلان شریف
با همکاری گروه آموزشی و پژوهشی آسمان
==============================
تلفن تماس: ۶۶۰۸۵۸۶۰ داخلی ۱۲۱