موسسه توسعه با همکاری موسسه پژوهش برگزار می کند:

الگوریتم های فراابتکاری(متاهیوریستیک) و نحوه کدنویسی آنها درنرم افزار متلب
مدرس: دکتر مهدی بشیری/هزینه دوره: 268.000 تومان

آموزش مقاله نویسی
مدرس دوره:دکتر امیری/ هزینه دوره: 100.000 تومان

آموزش تدوین، ارزیابی و تحلیل پرسش نامه با نرم افزار SPSS
مدرس: دکتر حمید اسماعیلی/هزینه دوره: 228.000 تومان

تحلیل آماری داده های فرآیندی با استفاده از نرم افزار MINITAB و SPSS (آمار کاربردی)
مدرس دوره : دکتر حمید اسماعیلی/هزینه دوره :298.000 تومان

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برنامه زمانی دوره ها کلیک نمائید.

جهت اطلاع از سایر تعرفه تخفیفات موسسه توسعه کلیک نمایید
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 86741-021 (موسسه پژوهش) تماس حاصل نمایید یا به سایت Tihe.ac.ir مراجعه فرمائید.

موسسه توسعه با همکاری موسسه پژوهش برگزار می کند:

الگوریتم های فراابتکاری(متاهیوریستیک) و نحوه کدنویسی آنها درنرم افزار متلب
مدرس: دکتر مهدی بشیری/هزینه دوره: 268.000 تومان

آموزش مقاله نویسی
مدرس دوره:دکتر امیری/ هزینه دوره: 100.000 تومان

آموزش تدوین، ارزیابی و تحلیل پرسش نامه با نرم افزار SPSS
مدرس: دکتر حمید اسماعیلی/هزینه دوره: 228.000 تومان

تحلیل آماری داده های فرآیندی با استفاده از نرم افزار MINITAB و SPSS (آمار کاربردی)
مدرس دوره : دکتر حمید اسماعیلی/هزینه دوره :298.000 تومان

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برنامه زمانی دوره ها کلیک نمائید.

جهت اطلاع از سایر تعرفه تخفیفات موسسه توسعه کلیک نمایید
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 86741-021 (موسسه پژوهش) تماس حاصل نمایید یا به سایت Tihe.ac.ir مراجعه فرمائید.