راهنمای انتقال به ISO 9001:2015 / دانلود فایل راهنما
راهنمای انتقال به ISO 9001:2015 / دانلود فایل راهنما

استاندارد ISO 9001:2015 نسبت به ویرایش ISO 9001:2008 تغییرات اساسی داشته است ، به‌منظور مشخص نمودن ارتباط بین ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱ با ویرایش قبلی ، تغییرات ویرایش جدید و ارتباط بین استاندارد ISO 9001:2015 و ISO 9001:2008 تر قالب راهنمای انتقال ISO 9001:2015 توسط مهندس پیام خرازیان تهیه‌ شده و در ادامه این مطلب ارائه […]

استاندارد ISO 9001:2015 نسبت به ویرایش ISO 9001:2008 تغییرات اساسی داشته است ، به‌منظور مشخص نمودن ارتباط بین ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱ با ویرایش قبلی ، تغییرات ویرایش جدید و ارتباط بین استاندارد ISO 9001:2015 و ISO 9001:2008 تر قالب راهنمای انتقال ISO 9001:2015 توسط مهندس پیام خرازیان تهیه‌ شده و در ادامه این مطلب ارائه شده است.
استاندارد ISO 9001:2015 مطابق ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت پیوست SL از ده بند تشکیل‌شده است. در فایل راهنمای انتقال ISO 9001:2015 ، ارتباط بین استاندارد ISO 9001:2015 و ISO 9001:2008 به‌صورت ماتریسی ارائه‌شده و شما می‌توانید با یک نگاه کلی تغییرات موردنیاز در هر یک از بندها را در سازمان خود موردتوجه قرار دهید.

مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در استاندارد ISO 9001:2015 نسبت به  ISO 9001:2008
– اقدامات مرتبط با ریسک‌ها و فرصت‌های سازمان 
– دانش سازمانی
– تعیین محیط کسب‌وکار
– تعیین نیازها و انتظارت ذی‌نفعان
– ارتباط داخلی و خارجی مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت
– شفاف سازی برخی از موضوعات در بندی مجزاء در این ویرایش نظیر : فعالیت های پس از تحویل و ترخیص محصولات و خدمات
– حذف واژه اقدم پیشگیرانه از متن استاندارد و جایگزینی تفکر مبتنی بر ریسک به جای این مفهوم.
– کنترل اموال متعلق به ارائه دهنده خارجی 
– جایگزینی اطلاعات مستند شده به‌جای کنترل مستندات و کنترل سوابق
– فرآیندهای کنترل بر ارائه‌دهنده خارجی
– حذف بند نظامنامه کیفیت و نماینده مدیریت
– بازنگری اصول مدیریت کیفیت ، تغییرات اصول مدیریت کیفیت در استاندارد مبانی و وژاگان ISO 9000:2015 ارائه شده است.
-تفکیک مبانی و واژگان سیستم مدیریتی در قالب یک استاندارد مجزاء به صورت ISO 9000:2015
– و…
خلاصه تغییرات در هر بند استاندارد ISO 9001:2015 نسبت به ISO 9001:2008 در راهنمای انتقال ISO 9001:2015 آمده است.


این فایل را می‌توانید از اینجا نمایید.


منبع سایت : www.kharazian.ir