رشته مدیریت اجرایی از رشته‌های امتحانی کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ حذف شد.
رشته مدیریت اجرایی از رشته‌های امتحانی کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ حذف شد.

بر اساس اطلاعات مندرج در دفترچه ثبت‌نام آزمون ارشد ۹۶ منتشرشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، کد ۱۱۴۸ مربوط به مجموعه مدیریت اجرایی در آزمون کارشناسی ارشد به «مجموعه مدیریت کسب‌وکار و امور شهری» تغییر نام یافته است و رشته مدیریت اجرایی از زیرمجموعه‌های آن حذف گردیده است. اما رشته مدیریت کسب‌وکار در این […]

بر اساس اطلاعات مندرج در دفترچه ثبت‌نام آزمون ارشد ۹۶ منتشرشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، کد ۱۱۴۸ مربوط به مجموعه مدیریت اجرایی در آزمون کارشناسی ارشد به «مجموعه مدیریت کسب‌وکار و امور شهری» تغییر نام یافته است و رشته مدیریت اجرایی از زیرمجموعه‌های آن حذف گردیده است. اما رشته مدیریت کسب‌وکار در این مجموعه با هفت گرایش شامل ۱) استراتژی، ۲) بازاریابی، ۳) رفتار سازمانی و منابع انسانی، ۴) سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، ۵) عملیات و زنجیره تامین، ۶) فناوری و ۷) مالی ارائه شده است.
این در حالی است که پیش از این، شایعاتی مبنی بر حذف رشته مدیریت اجرایی از کنکور کارشناسی ارشد ۹۶ وجود داشت، اما هیچ‌گاه خبری مبنی بر صحت و یا رد آن از سوی سازمان سنجش و وزارت علوم منتشر نشد و داوطلبان این رشته با انتشار دفترچه ثبت‌نام، از حذف قطعی آن از کنکور کارشناسی ارشد اطلاع یافتند.
گفتنی است در دفترچه ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد که قبلاً از سوی مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه منتشر شده بود و بعدها با تلفیق آزمون، فاقد اعتبار بود نیز این رشته از مجموعه‌های امتحانی حذف شده بود.