زنگ تحلیل / گام دوم : منبع گرایی / هادی آقازاده
زنگ تحلیل / گام دوم : منبع گرایی / هادی آقازاده

منابع جایی همین اطراف هستند! «اگه پول باشه همه چیز حله تا پول نداشته باشی هیچ مشکلی رو نمی تونی حل کنی! » این پندار رایج ما درباره ی مشکلات و موانع موجود در سازمان و زندگی مان است که مانع از برخوردی واقع گرایانه با مسئله می شود. حال اجازه دهید همین مشکل را […]

منابع جایی همین اطراف هستند!

«اگه پول باشه همه چیز حله تا پول نداشته باشی هیچ مشکلی رو نمی تونی حل کنی! » این پندار رایج ما درباره ی مشکلات و موانع موجود در سازمان و زندگی مان است که مانع از برخوردی واقع گرایانه با مسئله می شود. حال اجازه دهید همین مشکل را طور دیگری تعریف کنیم: « راه حل اولیه من مسئله را حل می کند اما نیازمند منابع مالی فراوانی است » یا مسئله ای دیگر: « افزایش کیفیت موجب رضایت مشتری می شود اما این کار هزینه ها را افزایش می دهد » شما می توانید هر مسئله ای را به هر شکلی که مایل هستید مطرح کنید نکته مهم توجه به شکل تضاد گونه است. یعنی بهبود بخشی از سیستم باعث بدتر شدن بخشی دیگر می شود. بعد از بیان مسئله باید به دنبال منابع برای حل مسئله باشیم منابعی به شکل :

  • منابع محدوده ی بروز تضاد: مسئله شما دقیقا در کجا اتفاق افتاده است ؟ چه پارامتر هایی باعث شده مسئله شما در آنجا اتفاق بیفتد؟ محیط مسئله تان را تعیین کنید. اجزای اصلی مسئله تان را تشریح کنید .
  • منابع محدوده ی زمانی بروز تضاد: تضاد موجود از چه زمانی آغاز شده بود ؟ چه زمان هایی برای بروز مسئله شما مهم هستند ؟ چه زمان هایی مهم نیستند؟ فرآیند زمانی اتفاق افتادن مسئله تان را تشریح کنید. آیا تغییرات زمانی در روند بروز مسئله تفاوت ایجاد می کند؟
  • منابع محیطی : چه افراد، سازمان ها، ابزار ها و… مستقیم یا غیر مستقیم با مسئله شما در ارتباط هستند؟ ذی نفعان را لیست کنید. همه گزینه هایی که با مسئله شما ممکن است در ارتباط باشد را روی میز بگذارید. مسئله شما بخشی از کدام مسئله ی کلی است؟ اجزای مسئله ی بزرگتر را لیست کنید.
  • منابع اطلاعاتی : چه ارگان ها وقوانینی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند؟ چه اطلاعاتی ممکن است برای مسئله تان مفید و یا مضر باشد؟ چه دانش هایی برای رفع مشکلتان نیاز است ؟ چه قید و بند ها و محدودیت هایی برای حل مسئله وجود دارد و چگونه در مسئله تاثیر می گذاردند؟

به دنبال « هیچ ها » باشید و حتی منابع کم اهمیت را لیست کنید. به یاد داشته باشید منابع در حکم آدرس هستند برای پستچی؛ بدون آنها نمی توانید بقیه مسیر را به درستی تعیین کنید. قلم و کاغذ بردارید وبا متخصصان مربوطه به محدوده اصلی وقوع مشکل و تضاد بروید و از نزدیک آن را بررسی کرده و منابع را لیست کنید!