زنگ تحلیل / گام نهم: من مسئله را حل کردم؟ / هادی آقازاده
زنگ تحلیل / گام نهم: من مسئله را حل کردم؟ / هادی آقازاده

به ایستگاه آخر فرآیند حل مسئله رسیده اید. این گام یک نقطه کنترلی است. از همان ابتدا که مسئله به وجود آمد شما ایده آلی برای مسئله خود در نظر گرفتید و اکنون که راه حل را پیاده کرده اید باید میزان فاصله از اهداف تعیین شده را بسنجید. بهتر است از دوستان خود یعنی […]

solveبه ایستگاه آخر فرآیند حل مسئله رسیده اید. این گام یک نقطه کنترلی است. از همان ابتدا که مسئله به وجود آمد شما ایده آلی برای مسئله خود در نظر گرفتید و اکنون که راه حل را پیاده کرده اید باید میزان فاصله از اهداف تعیین شده را بسنجید. بهتر است از دوستان خود یعنی کاغذ و قلم که در تمامی مسیر همراه شما بوده اند کمک بگیرید. تمامی فرآیند حل مسئله را بار دیگر مرور کنید و ببینید در کدام گام ها از معیار ها به دور بودید و یا در کدامشان تمامی استاندارد ها را رعایت کرده اید.

این اولین مسئله شما نخواهد بود. آخرین مسئله شما هم نیست پس بهتر است تجربیات خود را در تمامی مراحل مکتوب نموده و آنها را به روز کنید و اصول را با تجربیات خود در هم آمیزید. مهارت پیدا کردن در حل مسئله جز با حل مسئله اتفاق نخواهد افتاد . چشم خود را به واقعیت ها باز کنید و مسائل را همان گونه که هستند ببینید آنگاه فرآیند حل مسئله را برای آن پیاده کنید . دقت کنید که فرآیند حل مسئله مانند زنجیر است پس گام ها را حذف نکنید و به همان ترتیبی که هستند انجامشان دهید.

معمولا پیاده سازی راه حل مسئله، اثراتی بر روی دیگر بخش ها خواهد داشت. آنها را نادیده نگیرید.

آخرین نکته ، تعریف مسئله بعدی است. جست‌‌جو گر باشید و اولویت بعدی خود را تعیین کنید و گام ها را پیاده سازی کنید .هر مسئله ای که حل می کنید اعتماد به نفس شما افزایش پیدا می کند بنابراین می توانید به مسائل بزرگتر فکر کنید و آنها را حل کنید. برای حفظ وضع موجود تلاش نکنید و با ریسکی منطقی مسائل کلان تر را حل کنید.

تا اینجا باید متوجه شده باشید که حل مسئله چیزی جز رها شدن از قید های آن نیست پس بدون دلیل برای خود قید و بند تعریف نکنید و خلاق و متفاوت فکر کنید. بدانید منابع محدودند ولی خلاقیت ها نا محدود و باز بدانید که همه می توانند خلاقانه فکر کنند همه می توانند مسئله حل کنند . یا راه را بیابید و یا راه را بسازید حقیقتا چیزی جز این دو راه وجود ندارد.

 

گام اول تا هشتم را اینجا ببینید!