زنگ تحلیل / گام پنجم: چرخ را دوباره اختراع نکنید! / هادی آقازاده
زنگ تحلیل / گام پنجم: چرخ را دوباره اختراع نکنید! / هادی آقازاده

مسئله ای که شما با آن سروکار دارید احتمالا مسئله ای نیست که برای اولین در جهان اتفاق افتاده باشد. این بدان معنی است که به احتمال قوی مسئله شما در جای دیگری از صنعت و یا حرفه پاسخ داده شده است. کار شما فقط این است که این راه حل ها را پیدا کرده […]

مسئله ای که شما با آن سروکار دارید احتمالا مسئله ای نیست که برای اولین در جهان اتفاق افتاده باشد. این بدان معنی است که به احتمال قوی مسئله شما در جای دیگری از صنعت و یا حرفه پاسخ داده شده است. کار شما فقط این است که این راه حل ها را پیدا کرده و متناسب با مسئله خود سازید. این همان مفهوم اجتناب از اختراع دوباره چرخ می باشد.

در عین حال که می دانید مسئله شما منحصر به فرد است اما این نکته را نیز باید بدانید که راه حل مسئله های مشابه از اصول خاصّی پیروی می کند. حال سوال این جاست که مسئله های مشابه را از کجا و چگونه پیدا کنید؟ یکی از مهمترین منابع برای این کار، همان منابعی هستند که قبلا آنها را لیست کرده اید. بار دیگر به آنها نگاهی بیندازید. ویژگی های تضاد مسئله تان را با مسئله های مشابه مقایسه کنید.

کار دیگری که باید انجام دهید رجوع به متخصصان و مشاوران حوزه مسئله تان است. از آنها یاد بگیرید و ایده های جدیدی به دست آورید. ایده ها و راه حل های قبلی را نیز به منابع موجودتان اضافه کنید و خود نیز همیشه به دنبال یادگیری باشید. گاهی اوقات غرور ها و تعصبات بی جا مانع از یادگیری می شود. این یکی از سفت ترین قالب های ذهنی است که باید هر چه زودتر آن را بشکنید و مرزهای یادگیری را از محیط اطرافتان به گستره ی عالم بگسترانید .

اگر ایده های کاربردی پیدا کرده اید آن را وارد صورت مساله خودتان بکنید و برآیند خروجی ها را تعیین کنید و همچنان به جست و جوی خود ادامه دهید .

به یاد داشته باشید این شما هستید که باید مسئله را حل کنید. یادگیری و جست و جو در راه حل های مشابه فقط یکی از مراحل حل مساله تان می باشد بنابراین با شکستن قالب ذهنی گذشته، قالب دیگری نسازید و حل مشکلات و مسائل خود را به بیرون واگذار نکنید .

ادامه دارد …

ارتباط با نویسنده زنگ تحلیل هادی آقازاده: