دوستان عزیز در اخبار مهندسی صنایع ایران

بر خود لازم می دانم از تلاش مستمر و صادقانه شما در شناساندن رشته مهندسی صنایع وآگاهی دادن به هموطنان درباره توانائی های این رشته در مورد افزایش تولید و استفاده از ثروت ملی در راستای برآوردن نیازهای جامعه وایجاد رفاه اجتماعی تشکر و قدردانی […]

دوستان عزیز در اخبار مهندسی صنایع ایران

بر خود لازم می دانم از تلاش مستمر و صادقانه شما در شناساندن رشته مهندسی صنایع وآگاهی دادن به هموطنان درباره توانائی های این رشته در مورد افزایش تولید و استفاده از ثروت ملی در راستای برآوردن نیازهای جامعه وایجاد رفاه اجتماعی تشکر و قدردانی کنم.

 اطمینان دارم که این آگاهی دادن، به ما کمک می کند تا مسیری را به پیمائیم که ازمنابع ملی خود – در جهت پیشرفت کشور و بهبود زندگی مردم آن – بهره ور گردیم. موفقیت شما را در این آگاهی دادن آرزو می کنم.

 فرصت را غنیمت شمرده در آستانه سال 1391 تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت فرا رسیدن سال نو و نوروز باستانی به دست اندرکاران اخبار مهندسی صنایع ایران، مخاطبان آن و جامعه بزرگ مهندسی صنایع ایران تقدیم می دارم

با احترام

رسول حجی