سومین سمینار مدیریت انرژی با رویکرد سیستمی تهران/ ۲۲ دیماه ۱۳۹۳ / پژوهشگاه نیرو
سومین سمینار مدیریت انرژی با رویکرد سیستمی تهران/ ۲۲ دیماه ۱۳۹۳ / پژوهشگاه نیرو

بدنبال برگزاری سمینار اول مدیریت انرژی بارویکرد سیستمی که در تاریخ (پنجشنبه ۳۰/۴/۹۰) درمحل پژوهشگاه نیرو و دومین سمینار که در تاریخ ۸ – ۱۲-۹۲ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزارگردید برنامه ریزی برای برگزاری سومین سمینار در تاریخ فوق انجام شده است. اکنون سمینار سوم با اهداف ذیل برگزار می شود : توسعه […]

بدنبال برگزاری سمینار اول مدیریت انرژی بارویکرد سیستمی که در تاریخ (پنجشنبه ۳۰/۴/۹۰) درمحل پژوهشگاه نیرو و دومین سمینار که در تاریخ ۸ – ۱۲-۹۲ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزارگردید برنامه ریزی برای برگزاری سومین سمینار در تاریخ فوق انجام شده است. اکنون سمینار سوم با اهداف ذیل برگزار می شود :

  • توسعه انرژی های پاک در سبد انرژی کشور
  • توسعه تبدیل پسماند به انرژی در راستای بهبود محیط زیست
  • توسعه استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی در کشور
  • اجرایی نمودن روشهای همکاری بین ارکان حاکمیتی و خصوصی
  • توسعه حضور بانک ، بیمه و بورس در عرصه مدیریت انرژی در کشور

ازکلیه علاقه مندان می توانند با دبیرخانه اجرایی تماس حاصل و برای اطلاعات بیشتر به سایت

www.e-energymanagement.ir

مراجعه نمایند.