سید علیرضا شجاعی: حمایت از تولید به معنی تزریق منابع مالی نیست. دولت باید به تقویت سیستم مدیریتی تولیدی ها و بنگاه های داخلی کمک کند.
سید علیرضا شجاعی: حمایت از تولید به معنی تزریق منابع مالی نیست. دولت باید به تقویت سیستم مدیریتی تولیدی ها و بنگاه های داخلی کمک کند.

سید علیرضا شجاعی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: حمایت از تولید به معنی تزریق منابع مالی نیست و دولت باید به تقویت سیستم مدیریتی تولیدی ها و بنگاه های داخلی کمک کند تا از این طریق چرخ اقتصاد کشور به گردش درآید. وی در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود […]

۱۳۹۲۰۴۲۰-۱۷۷۹-۳-۴سید علیرضا شجاعی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: حمایت از تولید به معنی تزریق منابع مالی نیست و دولت باید به تقویت سیستم مدیریتی تولیدی ها و بنگاه های داخلی کمک کند تا از این طریق چرخ اقتصاد کشور به گردش درآید.

وی در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر روند فعالیت واحدهای تولیدی گفت: این امر از انباشت پول در بانک ها جلوگیری می کند اما تا زمانی که سرمایه گذاران از میزان سود حاصل از تولید اطمینان حاصل نکنند نقدینگی خود را صرف تولیدات داخلی نیز نخواهند کرد.

شجاعی تصریح کرد: بهبود فضای کسب و کار، رونق اقتصادی در کشور را به دنبال دارد.

 

کاهش نرخ سود بانکی تنها معضل بنگاه های اقتصادی نیست

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: یکی از مشکلات بنگاه های تولیدی، ساختار نظام بانکی کشور است و علت این امر به بانک محور بودن بنگاه های اقتصادی ارتباط دارد.

وی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر بازار گفت: نرخ سود بانکی تنها مانع تولید در اقتصاد کشور نیست که با کاهش آن تمامی مشکلات تولید حل شود.

حق شناس با اشاره به وابستگی شدید بنگاه های اقتصادی به نظام بانکی کشور گفت: بنگاه های اقتصادی در جهت ارتقای سطح تکنولوژی و توسعه، سرمایه در گردش خود را از سیستم نظام بانکی کشور استقراض می کنند این در حالیست که بخش عمده نیاز مالی بخش تولید در کشورهای توسعه یافته توسط بازار سرمایه تامین می شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اعطای تسهیلات ارزان قیمت به واحد های تولیدی و پرداخت مابه التفاوت آن از سوی دولت تنها موجب افزایش بدهی های دولت به بانک ها خواهد شد و باید عدم توان پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها را در افزایش بدهی های دولت جستجو کرد.