ضیافت افطار و هم اندیشی کنفرانس یازدهم با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران رشته مهندسی صنایع برگزار شد.
ضیافت افطار و هم اندیشی کنفرانس یازدهم با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران رشته مهندسی صنایع برگزار شد.

این هم اندیشی شب گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران رشته مهندسی صنایع در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. علاقه مند به همکاری همه هستیم. در این هم اندیشی دکتر امین ناصری به عنوان دبیر کنفرانس یازدهم با بیان رویکردهای نوین و تغییرات لازم در رشته مهندسی صنایع، کنفرانس و انجمن مهندسی صنایع […]

این هم اندیشی شب گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران رشته مهندسی صنایع در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

علاقه مند به همکاری همه هستیم.

در این هم اندیشی دکتر امین ناصری به عنوان دبیر کنفرانس یازدهم با بیان رویکردهای نوین و تغییرات لازم در رشته مهندسی صنایع، کنفرانس و انجمن مهندسی صنایع ایران، به جلب همکاری همه جانبه از تمامی متخصصین و دانشکده های مهندسی صنایع اشاره نمودند.

شیوه داوری دبیر محور است.

دکتر اقدسی نیز به عنوان دبیر علمی به محوره های نوین جای گرفته در بین محورهای کنفرانس مهندسی صنایع اشاره نموده و گفت شیوه داوری به شیوه دبیر محوری است و تمامی فرآیند ارسال و دریافت مقالات از مقاله دهندگان به داوران و کنفرانس در بستر وب سایت کنفرانس انجام می شود.

برج میلاد پذیرای شرکت کنندگان کنفرانس یازدهم خواهد بود.

دکتر استادی، دبیر اجرایی کنفرانس نیز با اشاره به ایجاد وب سایت، چاپ بروشورها و پوسترها و برگزاری کنفرانس در مرکز همایش های برج میلاد گفت از حمایت سازمان ها و شرکت در زمینه اسپانسرینگ یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع استقبال خواهد شد.