ظرفیت های جدید برای کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع
ظرفیت های جدید برای کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع

دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، با درخواست دانشگاه آزاد با ایجاد ۶ رشته- محل در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و یک رشته محل در مقطع دکتری موافقت نموده است. به گزارش اخبار مهندسی صنایع به نقل از روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، جدول رشته محل های تایید شده توسط وزارت علوم، تحقیقات […]

دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، با درخواست دانشگاه آزاد با ایجاد ۶ رشته- محل در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و یک رشته محل در مقطع دکتری موافقت نموده است.

به گزارش اخبار مهندسی صنایع به نقل از روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، جدول رشته محل های تایید شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:

 

ردیف

واحد/ مرکز

رشته/ گرایش

مقطع

۱ تهران شمال مهندسی صنایع- اتوماسیون دکتری تخصصی
۲ تهران جنوب صنایع- مهندسی لجستیک و زنجیره تامین کارشناسی ارشد
۳ علوم و تحقیقات تهران مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
۴ شهریار مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
۵ شیراز مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری کارشناسی ارشد
۶ سنندج مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری کارشناسی ارشد
۷ لنجان مهندسی صنایع- مهندسی لجستیک و زنجیره تامین کارشناسی ارشد