فوتبال از پشت عینک اقتصاد / وضعیت اقتصادی تیم های جام جهانی 2014
فوتبال از پشت عینک اقتصاد / وضعیت اقتصادی تیم های جام جهانی 2014

آنچه فراتر از فوتبال برای تیم های شرکت کننده در جام جهانی اتفاق می افتد، قرار گرفتن در مرکز توجهات جهانیان است، ویژه برنامه های جام جهانی هم علاوه بر پرداختن به مباحث فوتبالی هر کشور، به معرفی اجمالی از از آن کشور و نمادهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن […]

آنچه فراتر از فوتبال برای تیم های شرکت کننده در جام جهانی اتفاق می افتد، قرار گرفتن در مرکز توجهات جهانیان است، ویژه برنامه های جام جهانی هم علاوه بر پرداختن به مباحث فوتبالی هر کشور، به معرفی اجمالی از از آن کشور و نمادهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن می پردازند.

اینفوگراف پیش «فوتبال از پشت عینک اقتصاد» کاری است از آرشین میرسعیدی که چهار مولفه تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی 32 کشور حاضر در جام جهانی را با یکدیگر مقایسه می کند.
infowc

منبع: خبرآنلاین