معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: ارتباط صنعت و دانشگاه نیازمند تعامل دراز مدت و مستمری است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: ارتباط صنعت و دانشگاه نیازمند تعامل دراز مدت و مستمری است.

خوشبختانه طی سال‌های اخیر شاهد همکاری صنعت با دانشگاه‌ها در قالب پروژه های مشترک بودیم، که نشان دهنده ایجاد زمینه‌های شکل‌گیری این ارتباط است. اما در مجموع باید در نظر داشت این ارتباط می‌بایست در دراز مدت شکل بگیرد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ دکتر علی […]

خوشبختانه طی سال‌های اخیر شاهد همکاری صنعت با دانشگاه‌ها در قالب پروژه های مشترک بودیم، که نشان دهنده ایجاد زمینه‌های شکل‌گیری این ارتباط است. اما در مجموع باید در نظر داشت این ارتباط می‌بایست در دراز مدت شکل بگیرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ دکتر علی اصغر توفیق معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت نمایشگاه علم تا عمل را جلوه و نشانی از تواناهایی‌های فناوران و نمود کاربرد دانش در صنایع ارزیابی کرد و افزود: دستاوردهای ارائه شده در نمایشگاه علم تا عمل، نمونه بسیار خوبی از کاربردهای علم و دانش در صنعت هستند. طی سال‌های گذشته در ایران صنایع ارتباط خوبی با دانش و فن‌آوری برقرار نکرده‌اند. اما این نمایشگاه نشان داد که این ارتباط به خوبی برقرار شده است و می‌تواند در توسعه گشور اثرات بسیار مثبتی داشته باشد.
دکتر توفیق با بیان این که جای خالی نمایشگاه‌های علمی و فناوری همواره در کنار نمایشگاه‌های صنعتی که هرساله برگزار می‌شوند احساس می‌شد، افزود: این نمایشگاه که منجر به همت علمی تشکیل شده و نه شرکت های ضرورتا کوچک، بلکه شرکت های بزرگ و توانمند که بعضا در صنعت سابقه دارند اما اخیرا به استفاده از دانش و فناوری در صنعت خود روی آورده‌اند و موفق بوده‌اند، در این نمایشگاه حضور یافته اند.
وی افزود: شرکت‌ها و صنایعی که به نقش مهم دانش در صنعت توجه کرده‌اند توانسته اند نشان دهند در رقابت تنگاتنگ با شرکت‌های صنتعی دیگری که این لازمه را کمتر مورد توجه قرار داده‌اند، موفق بوده‌اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، برگزاری نمایشگاه علم تا عمل و حضور افراد فعال در حوزه صنعت و افراد دانشگاهی در چنین رویدادی را یک نمونه از اقدامات و راه‌کارهای اثربخش خوب جهت ایجاد زمینه ارتباط صنعت و دانش عنوان کرد و افزود: خوشبختانه طی سال‌های اخیر شاهد همکاری صنعت با دانشگاه‌ها در قالب پروژه های مشترک بودیم، که نشان دهنده ایجاد زمینه‌های شکل‌گیری این ارتباط است. اما در مجموع باید در نظر داشت این ارتباط می‌بایست در دراز مدت شکل بگیرد و همکاری فناوری صنعت و دانشگاه در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
دکتر توفیق با بیان این که ارتباط صنعت و دانشگاه نیازمند تعامل دراز مدت و مستمری است افزود: هرروز با گسترش صنعت و دانشگاه، نیازها و توانایی ها توسعه پیدا می‌کنند. این دو حوزه باید به موازات هم توسعه پیدا کنند. درحال حاضر ارتباط موجود کامل نیست، اما همین ارتباط نسبت به وضع گذشته صنعت پیشرفت داشته است. خوشبختانه شاهد این هستیم که صنعتگرانی حضور دارند که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و به مرور شاهد حضور دانشگاهیان در عرصه تولید و صنعت هستیم.
وی نقش معاونت علمی و فناوری در ارتباط صنعت با دانشگاه‌ها را اثرگذار دانست و افزود: گام‌های بسیار خوبی در این حوزه برداشته شده که این نمایشگاه نمونه ای از آن‌هاست. اگر این روند با جهت‌گیری فعلی ادامه یابد در آینده مشکل جدی نخواهیم داشت و امیدواریم با تلاش های صورت گرفته شاهد بهره‌گیری از دانش و فناوری در صنعت کشور باشیم.