معرفی کتاب قوی سیاه + دانلود خلاصه کتاب
معرفی کتاب قوی سیاه + دانلود خلاصه کتاب

پیش از کشف استرالیا، مردم دنیاى کهن بی چون وچرا باور داشتند هر قویى سفید است چون تجربیات ایشان پیوسته این باور را تأیید می کرد. دیدن نخستین قوى سیاه براى چند پرنده‌شناس باید شگفتى جالبى بوده باشد؛ اما اهمیت داستان در این نیست. اهمیت داستان در این است که شکنندگى دانش ما را نمایان […]

پیش از کشف استرالیا، مردم دنیاى کهن بی چون وچرا باور داشتند هر قویى سفید است چون تجربیات ایشان پیوسته این باور را تأیید می کرد. دیدن نخستین قوى سیاه براى چند پرنده‌شناس باید شگفتى جالبى بوده باشد؛ اما اهمیت داستان در این نیست. اهمیت داستان در این است که شکنندگى دانش ما را نمایان مى‌کند و نشان می‌دهد آموختن ما از تجربیات و مشاهدات با چه محدودیت‌هاى شدیدى روبه‌روست. تنها یک مشاهده کافى است تا گزارهاى کلى که دستاورد هزاران سال تماشاى میلیون‌ها قوى سفید است بی‌اعتبار شود- تنها با دیدن یک قوى سیاه. قوى سیاه ما سه ویژگى دارد: نامنتظر است، پیامدى سنگین دارد، پس از وقوع پیش‌بینى پذیر مى نماید ( اما پیش از وقوع پیش بینى شدنى نیست.)

دانلود خلاصه کتاب

دانلود فهرست کتاب

جهت تهیه کتاب با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  • تلفن:  88833383 – 88342910 – 88342900-021 داخلی ۱۱۰ و ۱۰۲ – همراه: ۰۹۳۹۶۳۶۴۵۲۶
    شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۱۵ تا ۱۷  پنج شنبه ها از ساعت ۹ تا ۱۳