موسسه خیریه محک نشان طلای انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه IPMA را دریافت کرد.
موسسه خیریه محک نشان طلای انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه IPMA را دریافت کرد.

به گزارش سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، برنامه توسعه دوساله ۹۲-۹۱ موسسه خیریه محک که در ارزیابی ابتدایی فینالیست جایزه موفقیت پروژه Achievement Award در بخش پروژه‌های بشردوستانه بین‌المللی Internationally Funded Humanitarian Aid Project شده بود، در نشست نهایی این انجمن که ۸ مهرماه در شهر رتردام کشور هلند برگزار شد، موفق به […]

mahakبه گزارش سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، برنامه توسعه دوساله ۹۲-۹۱ موسسه خیریه محک که در ارزیابی ابتدایی فینالیست جایزه موفقیت پروژه Achievement Award در بخش پروژه‌های بشردوستانه بین‌المللی Internationally Funded Humanitarian Aid Project شده بود، در نشست نهایی این انجمن که ۸ مهرماه در شهر رتردام کشور هلند برگزار شد، موفق به کسب رتبه نخست و نشان طلا در پروژه‌های بشر دوستانه در سال ۲۰۱۴ گردید.

ارزیابی پروژه‌های بشردوستانه در جهان در این نهاد معتبر علمی و تخصصی بین‌المللی (IPMA) در انطباق با معاهده جهانیGOLOBAL COMPACT انجام می‌گیرد. در سال ۲۰۱۴ تنها موسسه‌ای که به فینال این ارزیابی راه پیدا کرد، موسسه محک بوده است.