نتایج بازنگری برنامه ی درسی کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع اعلام شد.+ اعلام گرایش ها
نتایج بازنگری برنامه ی درسی کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع اعلام شد.+ اعلام گرایش ها

رئیس کمیته تخصصی مهندسی صنایع شورای برنامه ریزی آموزش عالی گفت: بازنگری برنامه تحصیلات تکمیلی این رشته پایان یافت و دانشگاه ها می توانند از برنامه درسی جدید استفاده کنند. محمد مهدی سپهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روند بازنگری برنامه تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی صنایع در تابستان امسال به اتمام رسید و در […]

رئیس کمیته تخصصی مهندسی صنایع شورای برنامه ریزی آموزش عالی گفت: بازنگری برنامه تحصیلات تکمیلی این رشته پایان یافت و دانشگاه ها می توانند از برنامه درسی جدید استفاده کنند.

محمد مهدی سپهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روند بازنگری برنامه تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی صنایع در تابستان امسال به اتمام رسید و در سایت وزارت علوم بارگذاری شده است.

وی افزود: تمامی جزئیات برنامه درسی مهندسی صنایع در مقاطع تحصیلات تکمیلی در قالب کتابچه ای تدوین شده است.

رئیس کمیته مهندسی صنایع شورای برنامه ریزی آموزش عالی خاطرنشان کرد: دانشگاه ها می توانند برنامه بازنگری شده مهندسی صنایع در مقاطع تحصیلات تکمیلی را از مهرماه سال جاری اجرا کنند.

اصلاح عناوین گرایش های مهندسی صنایع

سپهری با بیان اینکه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع ۹ گرایش وجود دارد، گفت: برخی از عناوین گرایش ها مفهوم روشن و صحیحی نداشت که در بازنگری انجام شده این عناوین اصلاح و بازنگری شد.

وی عنوان کرد: درحال حاضر مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دارای ۹ گرایش بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، لجستیک و زنجیره تامین، سیستم های کلان، سیستم های مالی، مدیریت مهندسی، کیفیت و بهره وری، مدیریت پروژه و سیستم های اطلاعاتی است.

رئیس کمیته مهندسی صنایع شورای برنامه ریزی آموزش عالی خاطرنشان کرد: در این بازنگری نام گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی به سیستم های کلان تغییر یافت.

سپهری تاکید کرد: همچنین گرایش مهندسی مالی به سیستم های مالی تغییر کرده و گرایش مدیریت مهندسی جایگزین گرایش مدیریت سیستم و بهره وری شده است.

وی عنوان کرد: گرایش های «کیفیت و بهره وری» و «سیستم های اطلاعاتی» از گرایش های جدیدی است که در این بازنگری به این برنامه درسی اضافه شده اند.

جزئیات بازنگری مقطع دکتری مهندسی صنایع

رئیس کمیته مهندسی صنایع شورای برنامه ریزی آموزش عالی درخصوص جزئیات بازنگری مقطع دکتری این رشته گفت: از سال ۷۷ تاکنون برنامه درسی این رشته در مقطع دکتری تغییر نکرده بود.

سپهری اظهار داشت: در دفترچه های گذشته پذیرش دانشجو برای دوره دکتری رشته مهندسی صنایع ۳ گرایش اعلام شده بود و دانشگاه ها می توانستند گرایش های جدید را ایجاد کنند، اما عملا بسیاری از دانشگاه به سه گرایش نامبرده شده در این دفترچه اکتفا می کردند.

وی تاکید کرد: در بازنگری صورت گرفته برای دوره دکتری این رشته ۸ گرایش بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، لجستیک و زنجیزه تامین، سیستم های کلان، سیستم های مالی، کیفیت و بهره وری، مدیریت پروژه و سیستم های اطلاعاتی تدوین شده است.

رئیس کمیته مهندسی صنایع شورای برنامه ریزی آموزش عالی گفت: با راه اندازی این گرایش ها مصاحبه متقاضیان ورود به دوره های دکتری این رشته تخصصی تر و دقیق تر انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان این رشته در دوره دکتری می توانند با تشخیص استاد راهنما دروس مربوط به یک گرایش و حداکثر تا سه گرایش را اخذ کنند.

بازنگری دروس دوره مهندسی صنایع

رئیس کمیته مهندسی صنایع شورای برنامه ریزی آموزش عالی از بازنگری دروس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته خبر داد و گفت: عناوین برخی از دروس این رشته شباهت های زیادی با هم داشت که طبق بازنگری انجام شده عناوین آنها اصلاح شد.

سپهری خاطرنشان کرد: درحال حاضر مشکل مشابهت در عناوین دروس این رشته برطرف شده است.