پادکست گفت و گو به مناسبت روز ملی کیفیت در برنامه ۱/۶۱۸ شبکه چهار سیما
پادکست گفت و گو به مناسبت روز ملی کیفیت در برنامه ۱/۶۱۸ شبکه چهار سیما

گفت و گوی سیاوش صفاریان پور با مهمانان برنامه ۱/۶۱۸ به مناسبت روز ملی کیفیت،مهندس مسلم بیات / مدیر کل استاندارد استان تهران، مهندس فرزین انتصاریان / رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران

1.618Q2

 گفت و گوی سیاوش صفاریان پور با مهمانان برنامه ۱/۶۱۸ به مناسبت روز ملی کیفیت،

مهندس مسلم بیات / مدیر کل استاندارد استان تهران

مهندس فرزین انتصاریان / رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران