پدرعلم آمار ایران درگذشت.
پدرعلم آمار ایران درگذشت.

به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران به نقل از ایرنا ، مرحوم مدنی یکی از استادان بنام کشور بود که دردانشگاه های مختلف تهران و آزاد اسلامی تدریس می کرده است . زنده یاد مدنی شامگاه گذشته هنگام فوت ۹۴ سال سن داشت. بسیاری از کتاب های اولیه حوزه آمار و ریاضی محض و کاربردی […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع ایران به نقل از ایرنا ، مرحوم مدنی یکی از استادان بنام کشور بود که دردانشگاه های مختلف تهران و آزاد اسلامی تدریس می کرده است .

زنده یاد مدنی شامگاه گذشته هنگام فوت ۹۴ سال سن داشت.

بسیاری از کتاب های اولیه حوزه آمار و ریاضی محض و کاربردی از تالیفات مرحوم مدنی است.

وی در دوران پربار زندگی خود شاگردان بسیاری را تربیت کرد که ازآن جمله جمع کثیری از اقتصاد دانان کنونی و مدیران بلند پایه در دوره های مختلف هستند، علی طیب نیا وزیر کنونی اقتصاد و امور دارایی، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری و برخی نمایندگان مجلس از جمله شاگردان وی به شمار می آیند.