چه کتابی را برای خرید به دوستانتان توصیه می کنید؟/ در بخش نظرات همین پست بنویسید.
چه کتابی را برای خرید به دوستانتان توصیه می کنید؟/ در بخش نظرات همین پست بنویسید.

نمایشگاه کتاب تهران از روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت برای مدت ۱۰ روز آغاز می شود، در ایام برگزاری نمایشگاه شور و شوق ویژه ای در بین کتابخوان ها برای خرید کتاب های جدید وجود دارد، کتاب های زیادی از سوی ناشران مختلف عرضه می شود و این موضوع انتخاب را سخت می کند. یکی از […]

نمایشگاه کتاب تهران از روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت برای مدت ۱۰ روز آغاز می شود، در ایام برگزاری نمایشگاه شور و شوق ویژه ای در بین کتابخوان ها برای خرید کتاب های جدید وجود دارد، کتاب های زیادی از سوی ناشران مختلف عرضه می شود و این موضوع انتخاب را سخت می کند. یکی از بهترین راه های انتخاب کتاب های مناسب برای خرید توصیه دوستان است.

شما به دوستان و هم رشته ای های خود چه کتاب هایی را توصیه می کنید؟ لطفا در نظرات همین پست نام کتاب را بنویسید. (هر نوع کتابی از تخصصی تا رمان و داستان)