کتاب استاندارد بین المللی ISO50001:2011
کتاب استاندارد بین المللی ISO50001:2011

مطالعه ی مقدمه کتاب علاقه مندان جهت تهیه کتاب می توانند با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند: تلفن: ۸۸۶۶۳۷۸۷-۸۸۶۶۳۷۸۸-۸۸۶۶۳۷۸۹ فکس: ۹-۸۸۶۶۳۷۸۷

iso500012مطالعه ی مقدمه کتاب

علاقه مندان جهت تهیه کتاب می توانند با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند:

  • تلفن: ۸۸۶۶۳۷۸۷-۸۸۶۶۳۷۸۸-۸۸۶۶۳۷۸۹
  • فکس: ۹-۸۸۶۶۳۷۸۷