کتاب هوش مصنوعی در مدیریت پروژه
کتاب هوش مصنوعی در مدیریت پروژه

عنوان کتاب : هوش مصنوعی در مدیریت پروژه ( یک مرجع تحقیقاتی پایه )

نویسندگان : دكتر سيد حسين ايرانمنش (عضو هيات علمي گروه مهندسي صنايع دانشگاه تهران)، مجيد شخصي نيائي (دانشجوي دكتراي مهندسي صنايع دانشگاه تهران) و فاطمه داودپور (کارشناس ارشد مهندسي صنايع دانشگاه تهران)

معرفی کتاب

عنوان کتاب :  هوش مصنوعی در مدیریت پروژه ( یک مرجع تحقیقاتی پایه )

نویسندگان : دكتر سيد حسين ايرانمنش (عضو هيات علمي گروه مهندسي صنايع دانشگاه تهران)، مجيد شخصي نيائي (دانشجوي دكتراي مهندسي صنايع دانشگاه تهران) و فاطمه داودپور (کارشناس ارشد مهندسي صنايع دانشگاه تهران)

ناشر : موسسه مطالعات بين المللي انرژي (وابسته به وزارت نفت)

فایل های مرتبط :

مقدمه و فهرست

صفحاتی از کتاب

توضیحات :

در كتاب مذكور به كاربردهاي هوش مصنوعي در زمينه مديريت پروژه پرداخته شده است.

در دو فصل اول كتاب، مقدماتي از مديريت پروژه و كلياتي از هوش مصنوعي معرفي شده اند.

در فصل هاي بعدي به مرور و دسته بندي مقالات مرتبط در حوزه هاي مديريت پروژه پرداخته شده كه به طور ضمني بيانگر شكاف هاي تحقيقاتي براي محققين مي باشد و از اين رو، مي تواند نقطه ي شروع مناسبي براي تحقيقات آتي باشد. افزون بر اين، در انتهاي هر يك از اين فصل ها يك مطالعه موردي كاربردي در حوزه مربوطه ارايه شده است.

 كتاب حاضر مي تواند به عنوان يك مرجع تحقيقاتي پايه در دوره هاي دانشگاهي مرتبط (مهندسي صنايع، MBA، مديريت پروژه، مهندسي برق و كامپيوتر) و همچنين به واسطه ي داشتن مطالعات موردي كاربردي براي افرادي كه در پروژه هاي عملي فعال هستند؛ مورد استفاده قرار گيرد.

 به منظور تاليف جلد اول اين كتاب، بيش از 2000 ساعت زمان براي مطالعه 110 مقاله علمي در بخش هاي مروري و بررسي نزديك به 100 مرجع ديگر براي مطالب ساير بخش ها صرف شده است. علاوه بر اين، حدود 3000 ساعت زمان براي انجام مطالعات موردي كاربردي صرف شده است.

 روش تهیه کتاب :

علاقه‌مندان مي‌توانند به منظور تهيه كتاب يا كسب اطلاعات بيشتر، با واحد انتشارات موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي تماس حاصل فرمايند. شماره‌هاي تماس:  27644259   و  27644433