برخی از مزایای این طرح:
  • تخفیف باور نکردنی + امکان پرداخت تمام اقساطی (مرحله اول تخفیف زمانی تا پایان شهریور ماه)
  • امکان شرکت در دوره‌های آمادگی در ترم‌های زمستان 93، بهار 94، تابستان 94 و پاییز 94 (یعنی داوطلب می‌تواند درس‌های خود را در این ترم‌ها به طور متناسب پخش کند)
  • تخصیص برنامه مطالعاتی به هر داوطلب توسط مشاور تخصصی دپارتمان تا شروع ترم‌های کلاسی

 

برخی از مزایای این طرح:
  •       تخفیف باور نکردنی + امکان پرداخت تمام اقساطی (مرحله اول تخفیف زمانی تا پایان شهریور ماه)
  •      امکان شرکت در دوره‌های آمادگی در ترم‌های زمستان 93، بهار 94، تابستان 94 و پاییز 94 (یعنی داوطلب می‌تواند درس‌های خود را در این ترم‌ها به طور متناسب پخش کند)
  •      تخصیص برنامه مطالعاتی به هر داوطلب توسط مشاور تخصصی دپارتمان تا شروع ترم‌های کلاسی