کنفرانس بین المللی کیفیت در دبی

برگزار کننده : جامعه کیفیت آمریکا

تاریخ برگزاری : ۲۳و۲۴ آبان ۱۳۹۷

محل برگزاری : دبی

سخنران‌های برجسته ای در حوزه‌های مختلف کیفیت در این کنفرانس سخنرانی می‌کنند  ازجمله مدیریت ارشد جامعه کیفیت آمریکا

مهلت ثبت‌نام : حداکثر تا ۳۰ مهر

با تخفیف ویژه در کنفرانس بین‌المللی کیفیت دبی ، ثبت نام کنید

حرفه‌ای‌ها، به دنبال یادگیری از تجارب بین‌المللی می‌باشند

جهت اطلاع از جزییات کنفرانس بین‌المللی کیفیت دبی بر روی لینک کنفرانس بین المللی کیفیت  کلیک نمایید

تلفن تبت نام و استفاده از تخفیف ویژه  :02188090139

کنفرانس بین المللی کیفیت در دبی

برگزار کننده : جامعه کیفیت آمریکا

تاریخ برگزاری : ۲۳و۲۴ آبان ۱۳۹۷

محل برگزاری : دبی

سخنران‌های برجسته ای در حوزه‌های مختلف کیفیت در این کنفرانس سخنرانی می‌کنند  ازجمله مدیریت ارشد جامعه کیفیت آمریکا

مهلت ثبت‌نام : حداکثر تا ۳۰ مهر

با تخفیف ویژه در کنفرانس بین‌المللی کیفیت دبی ، ثبت نام کنید

حرفه‌ای‌ها، به دنبال یادگیری از تجارب بین‌المللی می‌باشند

جهت اطلاع از جزییات کنفرانس بین‌المللی کیفیت دبی بر روی لینک کنفرانس بین المللی کیفیت  کلیک نمایید

تلفن تبت نام و استفاده از تخفیف ویژه  :02188090139