پژوهشگر گرامی

باسلام و احترام؛

استحضار دارید که یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایعدر 17 و 18 دی ماه 1393 با مشارکت بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس و انجمن مهندسی صنایع ایران و با حضور فعال بخش­های دولتی و خصوصی برگزار می‌گردد. طی دو روز برگزاری کنفرانس، با ارائه مقالات علمی، برگزاری پانل‌های تخصصی و کاربردی، کارگاه های کاربردی و نمایشگاه های بخش صنعت و دانشگاه، شاهد محیطی پویا و مفید برای شرکت‌کنندگان خواهیم بود که با حضور سیاستگذاران، فعالان و دست‌اندرکاران عرصه مهندسی صنایع کشور در بخش های مختلف، زمینه انتقال دانش فنی و تبادل افکار در فضای کنفرانس فراهم خواهد آمد.

پژوهشگر گرامی از جنابعالی دعوت به عمل می آید با ارائه مقاله که حاصل پژوهش های ارزشمند شماست جامعه علمی مهندسی صنایع را ارتقاء بخشید.

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: 31 شهریورماه سال 93

باتشکر
دکتر محمد اقدسی
دبیر علمی کنفرانس
دبیرخانه کنفرانس : تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی صنایع
تلفکس: 82884932 فکس اینترنتی: 89770233

Email: iiec2015@modares.ac.ir

پژوهشگر گرامی

باسلام و احترام؛

استحضار دارید که یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایعدر 17  و 18 دی ماه 1393 با مشارکت بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس و انجمن مهندسی صنایع ایران و با حضور فعال بخش­های دولتی و خصوصی برگزار می‌گردد. طی دو روز برگزاری کنفرانس، با ارائه مقالات علمی، برگزاری پانل‌های تخصصی و کاربردی، کارگاه های کاربردی و نمایشگاه های بخش صنعت و دانشگاه، شاهد محیطی پویا و مفید برای شرکت‌کنندگان خواهیم بود که با حضور سیاستگذاران، فعالان و دست‌اندرکاران عرصه مهندسی صنایع کشور در بخش های مختلف، زمینه انتقال دانش فنی و تبادل افکار در فضای کنفرانس فراهم خواهد آمد.

پژوهشگر گرامی از جنابعالی دعوت به عمل می آید با ارائه مقاله که حاصل پژوهش های ارزشمند شماست جامعه علمی مهندسی صنایع را ارتقاء بخشید.

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: 31 شهریورماه سال 93

باتشکر
دکتر محمد اقدسی
دبیر علمی کنفرانس
دبیرخانه کنفرانس :  تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی صنایع
تلفکس: 82884932         فکس اینترنتی: 89770233

Email: iiec2015@modares.ac.ir