یازدهمین کنفرانس منطق فازی و تکنولوژی اتحادیه اروپا/ ۹-۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹
یازدهمین کنفرانس منطق فازی و تکنولوژی اتحادیه اروپا/ ۹-۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹

یازدهمین کنفرانس منطق فازی و تکنولوژی اتحادیه اروپا (EUSFLAT-2019) در پراگ، پایتخت جمهوری چک برگزار می شود. برگزار کننده های اصلی این کنفرانس موسسه تحقیق و کاربرد مدلسازی فازی فازی (IRAFM)، دانشگاه اوستراوا و موسسه علوم رایانه، روبوتیکز و سایبرتنیک چک (CIIRC) و دانشگاه فنی پراگ می باشند. هدف از این کنفرانس، جمع آوری محققان با […]

یازدهمین کنفرانس منطق فازی و تکنولوژی اتحادیه اروپا (EUSFLAT-2019) در پراگ، پایتخت جمهوری چک برگزار می شود. برگزار کننده های اصلی این کنفرانس موسسه تحقیق و کاربرد مدلسازی فازی فازی (IRAFM)، دانشگاه اوستراوا و موسسه علوم رایانه، روبوتیکز و سایبرتنیک چک (CIIRC) و دانشگاه فنی پراگ می باشند.
هدف از این کنفرانس، جمع آوری محققان با نظریه و کاربردهای هوش محاسباتی، منطق فازی، سیستم های فازی، محاسبات نرم و زمینه های مرتبط با آنها می باشد.

کنفرانس بین المللی فازی

کنفرانس بین المللی فازی

از موضوعات اصلی این کنفرانس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • استدلال تقریبی
 • خوشه بندی و طبقه بندی
 • مدل سازی شناختی
 • تجزیه و تحلیل داده های هوشمند و داده کاوی
 • جمعآوری و تلفیق دادهها
 • مدیریت پایگاه داده و پرس و جو
 • نظریه و کاربرد تصمیم گیری
 • پیش بینی و مدل سازی سری زمانی
 • کنترل فازی
 • مبانی نظری منطق فازی و نظریه مجموعه فازی
 • احتمالات نامطلوب و روش های فازی در آمار
 • پردازش تصویر و دید رایانه
 • بازیابی اطلاعات
 • معرفی دانش و مهندسی دانش
 • مدل سازی زبانی
 • فراگیری ماشین
 • نظریه احتمالی و برنامه های کاربردی …

تقویم این کنفرانس به شرح زیر برای علاقه مندان شرکت در این کنفرانس ارائه می شود:

 • ارسال خلاصه مقاله: ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸
 • ارائه کامل مقاله: ۱ مارس ۲۰۱۹
 • ارائه خلاصه مقاله: ۱ آوریل ۲۰۱۹
 • ثبت نام اولیه: ۱۲ ژوئن ۲۰۱۹
 • آماده سازی مقاله های پذیرفته شده برای ارائه: ۲۰ مه ۲۰۱۹
 • تاریخ کنفرانس: ۹-۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹
 • لینک کنفرانس: http://eusflat2019.cz/