شاید مهم ترین بحثی که این روزها در گفت و گوهای داوطلبان کارشناسی ارشد مطرح می شود بحث تغییر کردن دروس آزمون کارشناسی ارشد و ضرایب آن ها باشد در این میان مهمترین سوال این است که برای پاسخکویی به سوالات این دروس چه منابعی را بخوانیم؟

پاسخ به این سوال کمی مشکل است زیرا نمونه سوالی از سال های گذشته در دست نیست تا بتوان در مورد نزدیک بودن سوالات به یک منبع خاص صحبت کرد اما یک سری از آموزشگاه ها جزواتی را آماده نموده و به داوطلبان خود داده اند و مطمینا اساتید نیز در دانشگاه های مختلف توصیه هایی به دانشجویان خود نموده اند اما باید توجه داشت که داوطلب می خواهد با خواندن منبع معرفی شده تست خوبی بزند.

شما چه شنیده اید و کدام منبع را می خوانید؟

نظرات خود را در فرم نظر خواهی ادامه مطلب بنویسید.

چگونه خود را برای پاسخکویی به سوالات دروس اقتصاد مهندسی، کنترل پروژه و کنترل کیفیت آماری در آزمون کارشناسی ارشد آماده کنیم؟

شاید مهم ترین بحثی که این روزها در گفت و گوهای داوطلبان کارشناسی ارشد مطرح می شود بحث تغییر کردن دروس آزمون کارشناسی ارشد و ضرایب آن ها باشد در این میان مهمترین سوال این است که برای پاسخکویی به سوالات این دروس چه منابعی را بخوانیم؟

پاسخ به این سوال کمی مشکل است زیرا نمونه سوالی از سال های گذشته در دست نیست تا بتوان در مورد نزدیک بودن سوالات به یک منبع خاص صحبت کرد اما یک سری از آموزشگاه ها جزواتی را آماده نموده و به داوطلبان خود داده اند و مطمینا اساتید نیز در دانشگاه های مختلف توصیه هایی به دانشجویان خود نموده اند اما باید توجه داشت که داوطلب می خواهد با خواندن منبع معرفی شده تست خوبی بزند.

شما چه شنیده اید و کدام منبع را می خوانید؟

نظرات خود را در فرم نظر خواهی همین مطلب بنویسید تا سایر دوستان نیز از نظرات شما بهره مند شوند.