این روزها خبرهای کمتری به دستمان می رسد علتش هم شاید نزدیک شدن به روزهای پایانی سال باشد.

شلوغی خیابان ها، کنسل شدن قرار ملاقات ها و جلسات ، موکول شدن همه چیز به سال آینده و … همه و همه نشان می دهد که باید کم کم پرونده کاری سال ۱۳۸۹ را ببندیم و خود را برای وارد شدن به سال جدید آماده کنیم. و شاید فضای سایت را هم کم کم باید متناسب با حال و هوای عید و تعطیلات طراحی کنیم.

از همه همراهان اخبار مهندسی صنایع (امیر، مارال ، نگین، سیدعلی کاظمی، امیرحسین رهبر، آقا یا خانم روان بخش، جواد، مریم فتوتی، محمد ذبیحی، داوود، آقا یا خانم وکیلی ، علی ، کاوه ، نوید شیروانی، مرتضی، هانا، محسن فتحی) که کامنت گذاشتند و ایمیل فرستادند ممنونیم.

مطمینا راهنمایی های شما راهگشای ادامه مسیر رسانه ای ما خواهد بود.

[audio:http://iien.ir/wp-content/uploads/Boye-Eydi-64.mp3]

بهار کم کم دارد از راه می رسد.

این روزها خبرهای کمتری به دستمان می رسد علتش هم شاید نزدیک شدن به روزهای پایانی سال باشد.

شلوغی خیابان ها، کنسل شدن قرار ملاقات ها و جلسات ، موکول شدن همه چیز به سال آینده و … همه و همه نشان می دهد که باید کم کم پرونده کاری سال 1389 را ببندیم و خود را برای وارد شدن به سال جدید آماده کنیم. و شاید فضای سایت را هم کم کم باید متناسب با حال و هوای عید و تعطیلات طراحی کنیم.

از همه همراهان اخبار مهندسی صنایع (امیر، مارال ، نگین، سیدعلی کاظمی، امیرحسین رهبر، آقا یا خانم روان بخش، جواد، مریم فتوتی، محمد ذبیحی، داوود، آقا یا خانم وکیلی ، علی ، کاوه ، نوید شیروانی، مرتضی، هانا، محسن فتحی) که کامنت گذاشتند و ایمیل فرستادند ممنونیم.

مطمینا راهنمایی های شما راهگشای ادامه مسیر رسانه ای ما خواهد بود.

[audio:http://iien.ir/wp-content/uploads/Boye-Eydi-64.mp3]