اخبار مهندسی صنایع در نظر دارد لیستی از وبلاگ های مرتبط با رشته مهندسی صنایع را منتشر نماید در همین راستا از مخاطبین عزیز در خواست می شود در صورتی که وبلاگ یا وبلاگ های مناسبی در موضوع مهندسی صنایع می شناسند یا خودشان صاحب وبلاگی هستند آدرس آن را در فرم نظرات همین مطلب بنویسند یا از طریق پست الکترونیکی info@iien.ir آدرس مورد نظر را برای ما ارسال نمایند.

ثبت وبلاگ در فرم نظرات

اخبار مهندسی صنایع در نظر دارد لیستی از وبلاگ های مرتبط با رشته مهندسی صنایع را منتشر نماید در همین راستا از مخاطبین عزیز در خواست می شود در صورتی که وبلاگ  یا وبلاگ های مناسبی در موضوع مهندسی صنایع می شناسند یا خودشان صاحب وبلاگی هستند آدرس آن را در فرم نظرات همین مطلب بنویسند یا از طریق پست الکترونیکی info@iien.ir آدرس مورد نظر را برای ما ارسال نمایند.