برای اطلاع از آخرین اخبار مرکز مدیریت مالی آریانا در خبرنامه ما عضو
شوید:


عضویت
در خبرنامه


cfa.jpg

logo low.jpg


سومین و چهارمین دوره جامع تحلیلگری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد
CFA
اعتبار جهانی 

Global Recognition

پیرو استقبال و راه اندازی موفق دو دوره جامع تحلیلگری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد بین المللی CFA گروه پژوهشی صنعتی آریانا اقدام به برگزاری سومین و چهارمین دور از این برنامه آموزشی نموده است.

 

images.jpg

منابع جامع

Comprehensive Curriculum

مدرک CFA معتبرترین مدرک حرفه ای در زمینه مدیریت مالی و سرمایه گذاری است که اعتبار آن نزد بسیاری از شرکتها و نهادهای مالی و سرمایه گذاری بالاتر از مدرک کارشناسی ارشد در این حوزه است. مطالب ارائه شده در این استاندارد، کلیه مواردی را که یک تحلیل گر خبره در سطح حرفه ای و کلاس جهانی برای تحلیل ها و تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری به آن نیاز دارد به او آموزش می دهد. اکونومیست CFA را به عنوان استاندارد طلایی در میان مدارک حرفه ای مالی و سرمایه گذاری انتخاب نموده است.

مطالب کاربردی
 

Practical Skills


طول دوره:

۱۶۸ساعت- ۲۱ روز کامل یا ۴۲ نیم روز

سومین دوره

از
۱۲ تیرماه ۱۳۹۰- یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

چهارمین دوره:
از ۶ مردادماه ۱۳۹۰- پنج شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۶

gold-bars

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک نمایید یا با تلفن ۸۸۳۴۲۹۰۰ (داخلی ۲۳۱ – خانم کشاورز) تماس حاصل فرمایید. 


عضویت در خبرنامه

 

 


برای اطلاع از آخرین اخبار مرکز مدیریت مالی آریانا در خبرنامه ما عضو
شوید:


عضویت
در خبرنامه


cfa.jpg

logo low.jpg


سومین و چهارمین دوره جامع تحلیلگری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد
CFA
اعتبار جهانی 

Global Recognition

پیرو استقبال و راه اندازی موفق دو دوره جامع تحلیلگری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد بین المللی CFA گروه پژوهشی صنعتی آریانا اقدام به برگزاری سومین و چهارمین دور از این برنامه آموزشی نموده است.

 

images.jpg

منابع جامع

Comprehensive Curriculum

مدرک CFA معتبرترین مدرک حرفه ای در زمینه مدیریت مالی و سرمایه گذاری است که اعتبار آن نزد بسیاری از شرکتها و نهادهای مالی و سرمایه گذاری بالاتر از مدرک کارشناسی ارشد در این حوزه است. مطالب ارائه شده در این استاندارد، کلیه مواردی را که یک تحلیل گر خبره در سطح حرفه ای و کلاس جهانی برای تحلیل ها و تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری به آن نیاز دارد به او آموزش می دهد. اکونومیست CFA را به عنوان استاندارد طلایی در میان مدارک حرفه ای مالی و سرمایه گذاری انتخاب نموده است.

مطالب کاربردی
 

Practical Skills


طول دوره:

۱۶۸ساعت- ۲۱ روز کامل یا ۴۲ نیم روز

سومین دوره

از
۱۲ تیرماه ۱۳۹۰- یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

چهارمین دوره:
از ۶ مردادماه ۱۳۹۰- پنج شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۶

gold-bars

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک نمایید یا با تلفن ۸۸۳۴۲۹۰۰ (داخلی ۲۳۱ – خانم کشاورز) تماس حاصل فرمایید. 


عضویت در خبرنامه