در راستای توسعه و ترویج تکنیک­های کشف و حل مساله برگزار می­گردد:

کارگاه ممیزی سیستم مدیریت تولید ناب

Lean Production Assessment Workshop

اهداف دوره:

 • آموزش ممیزی سیستم مدیریت تولید کارخانه بر اساس تولید ناب جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم مدیریت تولید موجود؛
 • رایه برنامه اجرایی بهبود برای رسیدن به تولید ناب (ممیزی بر اساس متدولوژی مرسدس بنز آلمان می باشد).

محتوای دوره:

 • تاریخچه سیستم­های تولیدی (به­همراه پخش فیلم تاریخچه تکوین سیستم تولید تویوتا)؛
 • معرفی یک خودروسازی و بخش­های متنوع آن (به­همراه پخش فیلم کارخانه پورشه)؛
 • معرفی سیستم­های مدیریت نوین تولید (سیستم تولید تویوتا، سیستم تولید بنز، نیسان و…)؛
 • معرفی۶۰ ابزار اجرایی تولید ناب (به­همراه پخش فیلم تولید ناب)؛
 • معرفی ممیزی سیستم تولید ناب؛
 • آشنایی با پرسشنامه­های ممیزی (متدولوژی بنز)؛
 • جمع­بندی گزارش ممیزی سیستم تولید ناب؛
 • ارایه یک نمونه ممیزی اجرا شده در ایران؛
 • تهیه گزارش ممیزی و شناسایی نقاط ضعف سیستم تولید؛
 • تدوین برنامه اجرایی تولید برای یک کارخانه؛
 • شبیه­سازی عملی سیستم تولید کششی (کانبان) با استفاده از متدولوژی Training Game .

مخاطبین:

 • مدیران ارشد کارخانه­ها و واحدهای صنعتی؛
 • دانش آموختگان رشته­های مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، MBA و مهندسی خودرو.

مدت و زمان دوره:

 • ۴ روز معادل ۳۲ ساعت در دو بخش ۲روزه در بهمن­ماه ۹۰٫

هزینه دوره:

 • مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ (سه میلیون و پانصد هزار) ریال.

مدرس دوره:

 • آقای مهندس امید صفرزاده.

توانمندی­های کاربردی پس از دوره:

 • ممیزی سیستم مدیریت تولید کارخانه؛
 • شناسایی نقاط ضعف سیستم مدیریت تولید؛
 • ارایه برنامه اجرایی بهبود برای ارتقاء به تولید ناب.

 

جهت ثبت‌نام با شماره‌ ۲۲۲۴۲۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

در راستای توسعه و ترویج تکنیک­های کشف و حل مساله برگزار می­گردد:

 

کارگاه ممیزی سیستم مدیریت تولید ناب

Lean Production Assessment Workshop

اهداف دوره:

 • آموزش ممیزی سیستم مدیریت تولید کارخانه بر اساس تولید ناب جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم مدیریت تولید موجود؛
 •  رایه برنامه اجرایی بهبود برای رسیدن به تولید ناب (ممیزی بر اساس متدولوژی مرسدس بنز آلمان می باشد).

محتوای دوره:

 • تاریخچه سیستم­های تولیدی (به­همراه پخش فیلم تاریخچه تکوین سیستم تولید تویوتا)؛
 • معرفی یک خودروسازی و بخش­های متنوع آن (به­همراه پخش فیلم کارخانه پورشه)؛
 • معرفی سیستم­های مدیریت نوین تولید (سیستم تولید تویوتا، سیستم تولید بنز، نیسان و…)؛
 • معرفی۶۰ ابزار اجرایی تولید ناب (به­همراه پخش فیلم تولید ناب)؛
 • معرفی ممیزی سیستم تولید ناب؛
 • آشنایی با پرسشنامه­های ممیزی (متدولوژی بنز)؛
 • جمع­بندی گزارش ممیزی سیستم تولید ناب؛
 • ارایه یک نمونه ممیزی اجرا شده در ایران؛
 • تهیه گزارش ممیزی و شناسایی نقاط ضعف سیستم تولید؛
 • تدوین برنامه اجرایی تولید برای یک کارخانه؛
 • شبیه­سازی عملی سیستم تولید کششی (کانبان) با استفاده از متدولوژی Training Game .

مخاطبین:

 • مدیران ارشد کارخانه­ها و واحدهای صنعتی؛
 • دانش آموختگان رشته­های مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی،  MBA و مهندسی خودرو.

مدت و زمان دوره:

 • ۴ روز معادل ۳۲ ساعت در دو بخش ۲روزه در بهمن­ماه ۹۰٫

هزینه  دوره:

 • مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ (سه میلیون و پانصد هزار) ریال.

مدرس دوره:

 • آقای مهندس امید صفرزاده.

توانمندی­های کاربردی پس از دوره:

 • ممیزی سیستم مدیریت تولید کارخانه؛
 • شناسایی نقاط ضعف سیستم مدیریت تولید؛
 • ارایه برنامه اجرایی بهبود برای ارتقاء به تولید ناب.

 

 جهت ثبت‌نام با شماره‌ ۲۲۲۴۲۶۵۶ تماس حاصل نمایید.