اخبار مهندسی صنایع در نظر دارد جهت ترویج دانش مهندسی صنایع و هم افزایی تلاش های علاقه مندان به این حوزه در دانشگاه ها، شبکه ملی دانشجویی مهندسی صنایع را تشکیل دهد.

لذا از تمامی دانشجویان علاقه مند در مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع دعوت به عمل می آید جهت ثبت نام و اعلام آمادگی با شماره ۰۹۳۸۰۵۶۹۸۰۴ تماس حاصل فرمایند، یا نام و نام خانوادگی و نام دانشگاه خود را به همین شماره بفرستند.

بدیهی است اخبار مهندسی صنایع از هر دانشگاه تنها یک نماینده خواهد پذیرفت.

اخبار مهندسی صنایع در نظر دارد جهت ترویج دانش مهندسی صنایع و هم افزایی تلاش های علاقه مندان به این حوزه در دانشگاه ها، شبکه ملی دانشجویی مهندسی صنایع را تشکیل دهد.

لذا از تمامی دانشجویان علاقه مند در مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع دعوت به عمل می آید جهت ثبت نام و اعلام آمادگی با شماره ۰۹۳۸۰۵۶۹۸۰۴ تماس حاصل فرمایند، یا نام و نام خانوادگی و نام دانشگاه خود را به همین شماره بفرستند.

بدیهی است اخبار مهندسی صنایع از هر دانشگاه تنها یک نماینده خواهد پذیرفت.