از سوی انجمن مهندسی ارزش اعلام شد : لیست اسامی اساتید و متخصصین احراز صلاحیت شده در زمینه مهندسی ارزش
از سوی انجمن مهندسی ارزش اعلام شد : لیست اسامی اساتید و متخصصین احراز صلاحیت شده در زمینه مهندسی ارزش

به گزارش اخبار مهندسی صنایع انجمن مهندسی ارزش ایران لیستی متشکل از ۱۵ نفر از اساتید و متخصصین احراز صلاحیت شده در زمینه مهندسی ارزش را به شرح زیر منتشر نموده است : […]

به گزارش اخبار مهندسی صنایع انجمن مهندسی ارزش ایران لیستی متشکل از ۱۵ نفر از اساتید و متخصصین احراز صلاحیت شده در زمینه مهندسی ارزش را به شرح زیر منتشر نموده است :

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد

۱

خداداد واحدی

۲۶

۲

کامران امامی

۱۰۱

۳

محمد سعید جبل عاملی

۱۰۲

۴

علی اصغر جلال‌زاده

۱۰۳

۵

داود رحمانیان

۱۰۴

۶

سید مهدی رضوی

۱۰۵

۷

علی صافدل

۱۰۶

۸

شاهین صفایی

۱۰۷

۹

مزدک عبایی

۱۰۸

۱۰

داود رضا عرب

۱۰۹

۱۱

یعقوب قلی‌پور

۱۱۰

۱۲

محمود کریمی

۱۱۱

۱۳

سید علیرضا میرمحمدصادقی

۱۱۲

۱۴

فریدا نکویی

۱۱۳

۱۵

علی کبیری جهان‌آبادی

۱۱۴