مدتیست که دانشگاه MIT با دانشگاه شهید بهشتی تهران پروزه مشترکی را با عنوان دوره­های آزاد رایانه­ای دانشگاه MIT OCW) MIT) در اینترنت برگزار می کنند.
این دوره­ها منبع آموزشی آزاد و بدون هزینه‌ای برای استادان، دانشجویان و خودآموزان در اقصی نقاط جهان به شمار می­آیند، که با هدف پیشبرد علم در قرن ۲۱ توسط دانشگاه MIT به کار گرفته شده است .
این پروژه به عنوان یک تفاهم­نامه همکاری در ترجمه میان موسسه فناوری ماساچوست (MIT- Massachusetts Institute of Technology) و دانشگاه شهید بهشتی (SBU- Shahid Beheshti University) در مورد برنامه دوره­های آزاد رایانه­ای دانشگاه MIT OCW) MIT) واقع در شهر کمبریج ایالت ماساچوست امریکا، به انجام رسیده است.
دوره های ازاد رایانه ای دانشگاه MIT فعلن در رشته های زیر یکسری دروس منتخب را اموزش میدهد :
اقتصاد – تکنولوزی و علوم پزشکی – ریاضیات – فلسفه و زبان شناسی – زبان و ادبیات خارجی -زمین ,علوم جوی و نجومی – زیست شناسی – شیمی – فیزیک – علوم و هنر های رسانه – مدیریت – مطالعات و برنامه ریزی شهری – معماری – مغر و علوم شناختی – مهندسی برق و علوم کامپیوتر – مهندسی عمران و محیط زیست – مهندسی و علوم مواد .
سایت انعکاسی MIT OCW، هم اکنون در دانشگاه شهید بهشتی نصب و راه اندازی شده، و به صورت آزاد از طریق سایت زیر در دسترس تمامی علاقه‌مندان و کاربران ایرانی قرار گرفته است.

http://mirror.mit-ocw.sbu.ac.ir

مدتیست که دانشگاه MIT با دانشگاه شهید بهشتی تهران پروزه مشترکی را با عنوان دوره­های آزاد رایانه­ای دانشگاه MIT OCW) MIT) در اینترنت برگزار می کنند.
این دوره­ها منبع آموزشی آزاد و بدون هزینه‌ای برای استادان، دانشجویان و خودآموزان در اقصی نقاط جهان به شمار می­آیند، که با هدف پیشبرد علم در قرن ۲۱ توسط دانشگاه MIT به کار گرفته شده است .
این پروژه به عنوان یک تفاهم­نامه همکاری در ترجمه میان موسسه فناوری ماساچوست (MIT- Massachusetts Institute of Technology) و دانشگاه شهید بهشتی (SBU- Shahid Beheshti University) در مورد برنامه دوره­های آزاد رایانه­ای دانشگاه MIT OCW) MIT) واقع در شهر کمبریج ایالت ماساچوست امریکا، به انجام رسیده است.
دوره های ازاد رایانه ای دانشگاه MIT فعلن در رشته های زیر یکسری دروس منتخب را اموزش میدهد :
اقتصاد – تکنولوزی و علوم پزشکی – ریاضیات – فلسفه و زبان شناسی – زبان و ادبیات خارجی -زمین ,علوم جوی و نجومی – زیست شناسی – شیمی – فیزیک – علوم و هنر های رسانه – مدیریت – مطالعات و برنامه ریزی شهری – معماری – مغر و علوم شناختی – مهندسی برق و علوم کامپیوتر – مهندسی عمران و محیط زیست – مهندسی و علوم مواد .
سایت انعکاسی MIT OCW، هم اکنون در دانشگاه شهید بهشتی نصب و راه اندازی شده، و به صورت آزاد از طریق سایت زیر در دسترس تمامی علاقه‌مندان و کاربران ایرانی قرار گرفته است.

http://mirror.mit-ocw.sbu.ac.ir