New Page 1

سلام

ایمیل هایی داشتیم در این مورد که
سوابق کوتاهی از نویسندگان بنویسیم که به روی چشم حتما در آینده خواهیم
نوشت.

یک عده از دوستان در مورد
تفاوت فایل قابل دانلود و پادکست سوال داشتند، اوایل که سرویس پادکست در
اخبار مهندسی صنایع راه اندازی شد مطلبی داشتیم به نام

پادکست چیست؟ چگونه از پادکست مهندسی صنایع استفاده کنیم؟
 به طور
خلاصه اینکه پادکست یک آدرس دارد که می توانید بر روی اپلیکیشن های مخصوص
پادکست در گوشی های هوشمند از آن استفاده کنید. مفصلش را در همین مطلب
بخوانید.

برای این خبرنامه سری به آرشیو
زدیم

 نظریه بازی ها
قسمت اول و
قسمت دوم / نوشته
شده توسط آرنوش گلستانیان دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان است توصیه می
کنیم حل معمای زندانی را که در قسمت دوم نوشته شده حتما بخوانید ما که
خواندیم و آموختیم.

تا بعد …

آگهی و
تبلیغاتموسسه توسعه با همکاری موسسه پژوهش
در راستای ارتقای سطح دانش، معرفی،
شرح، بیان کاربرد و ضرورت دانستن دانش هریک از حوزه ها و رشته های مدیریت و
مهندسی اقدام به برگزاری مجموعه سمینار های تخصصی رایگان در کلیه حوزه ها و
رشته های آموزشی موسسه می نماید.

سرآغاز این سمینار ها سمینار
شماره ۱ مربوط به مبحث نگهداری و تعمیران (نت) در تاریخ ۹۲/۰۶/۰۴ برگزار
گردید.

در ادامه سمینار شماره ۲ :
سمینار تخصصی رایگان آشنایی با نرم افزار GAMS و کاربرد آن در تاریخ شنبه ۹
آذر ماه با سخنرانی دکتر علی سلماس نیا برگزار می گردد. 

در ادامه سمینار شماره ۳ :
سمینار تخصصی رایگان آشنایی با نرم افزار LINGO و کاربرد آن در تاریخ شنبه
۱۶ آذر ماه با سخنرانی دکتر عرفان حسن نایبی برگزار می گردد.

در ادامه سمینار شماره ۴ :
سمینار تخصصی رایگان آشنایی با نرم افزار ED و کاربرد آن در تاریخ شنبه ۲۳
آذر ماه با سخنرانی مهندس هادی دارابی برگزار می گردد. 


جهت شرکت در هریک از سمینارهای فوق و کسب
اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

دوره های مرتبط
و پيش رو :

(درصورت عدم مشاهده عکس کلیک نمایید.)

جهت کسب
اطلاعات بیشتر می توانید به سایت
Tihe.ac.ir مراجعه و یا
با شماره ۸۶۷۴۱-۰۲۱ (موسسه پژوهش) تماس حاصل نمایید.
New Page 1

سلام

ایمیل هایی داشتیم در این مورد که
سوابق کوتاهی از نویسندگان بنویسیم که به روی چشم حتما در آینده خواهیم
نوشت.

یک عده از دوستان در مورد
تفاوت فایل قابل دانلود و پادکست سوال داشتند، اوایل که سرویس پادکست در
اخبار مهندسی صنایع راه اندازی شد مطلبی داشتیم به نام

پادکست چیست؟ چگونه از پادکست مهندسی صنایع استفاده کنیم؟
 به طور
خلاصه اینکه پادکست یک آدرس دارد که می توانید بر روی اپلیکیشن های مخصوص
پادکست در گوشی های هوشمند از آن استفاده کنید. مفصلش را در همین مطلب
بخوانید.

برای این خبرنامه سری به آرشیو
زدیم

 نظریه بازی ها
قسمت اول و
قسمت دوم / نوشته
شده توسط آرنوش گلستانیان دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان است توصیه می
کنیم حل معمای زندانی را که در قسمت دوم نوشته شده حتما بخوانید ما که
خواندیم و آموختیم.

تا بعد …

آگهی و
تبلیغاتموسسه توسعه با همکاری موسسه پژوهش
در راستای ارتقای سطح دانش، معرفی،
شرح، بیان کاربرد و ضرورت دانستن دانش هریک از حوزه ها و رشته های مدیریت و
مهندسی اقدام به برگزاری مجموعه سمینار های تخصصی رایگان در کلیه حوزه ها و
رشته های آموزشی موسسه می نماید.

سرآغاز این سمینار ها سمینار
شماره ۱ مربوط به مبحث نگهداری و تعمیران (نت) در تاریخ ۹۲/۰۶/۰۴ برگزار
گردید.

در ادامه سمینار شماره ۲ :
سمینار تخصصی رایگان آشنایی با نرم افزار GAMS و کاربرد آن در تاریخ شنبه ۹
آذر ماه با سخنرانی دکتر علی سلماس نیا برگزار می گردد. 

در ادامه سمینار شماره ۳ :
سمینار تخصصی رایگان آشنایی با نرم افزار LINGO و کاربرد آن در تاریخ شنبه
۱۶ آذر ماه با سخنرانی دکتر عرفان حسن نایبی برگزار می گردد.

در ادامه سمینار شماره ۴ :
سمینار تخصصی رایگان آشنایی با نرم افزار ED و کاربرد آن در تاریخ شنبه ۲۳
آذر ماه با سخنرانی مهندس هادی دارابی برگزار می گردد. 


جهت شرکت در هریک از سمینارهای فوق و کسب
اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

دوره های مرتبط
و پيش رو :

(درصورت عدم مشاهده عکس کلیک نمایید.)

جهت کسب
اطلاعات بیشتر می توانید به سایت
Tihe.ac.ir مراجعه و یا
با شماره ۸۶۷۴۱-۰۲۱ (موسسه پژوهش) تماس حاصل نمایید.